ANUNT

http://www.inforegio.ro/
Investim în viitorul tău!
Invitație de participare la procedura de achiziții
pentru atribuirea contractului de prestare servicii de consultanță
Constanța, 11.01.2017
S.C. Novanis Conf S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanța, strada Dezrobirii, nr. 90D, cod poștal 900372, județul Constanța, invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de prestare servicii de consultanță în cadrul proiectului propus spre finanțare ”Construirea și dotarea unui hotel, în vederea diversificării activității la S.C. Novanis Conf S.R.L.”
INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ:
Obiectul: ”Achiziție servicii de consultanță” în vederea elaborării cererii de finanțare, a planului de afaceri și a anexelor aferente acestora, precum și asigurarea managementului de proiect, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor;
Locul de furnizare al contractului: Municipiul Constanța, Str. Spătarul Nicolae Milescu, Nr. 49E, LOT.2, Județ Constanța, cod poștal 900178.
Tipul și durata contractului: Contract prestări servicii de consultanță cu o durată de 36 luni;
Valoarea estimată: 315.168,00 Lei fără TVA.
Ajustarea prețului contractului: preţul ofertei este ferm, nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Nu se acceptă oferte alternative;
Mijloace de comunicare: prin poştă/curier rapid sau prin depunere directă la sediul secundar al S.C. Novanis Conf S.R.L., identificat la adresa municipiul Constanța, Str. Spătarul Nicolae Milescu, Nr. 49E, LOT.2, Județ Constanța, cod poștal 900178.
Data și ora limită de depunere a ofertei: 22.01.2017, ora 9:00 la sediul secundar al achizitorului (municipiul Constanța, Str. Spătarul Nicolae Milescu, Nr. 49E, LOT.2, Județ Constanța, cod poștal 900178);
Data și ora deschiderii ofertelor: 22.01.2017, ora 09:30;
Cursul de referință leu/euro aplicabil: BNR valabil în data 10.01.2017 (1 euro = 4,5024 lei);
Limba de redactare a ofertei: română.
NU SE VOR ACCEPTA OFERTE VAGI, GENERICE SAU NECONFORME!
Detalii suplimentare precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la:
Nume persoană contact: Novac Sonia Funcție: Administrator SC Novanis Conf SRL
Tel: 0744.347.621
Fax: 0241.513.228
E-mail: novanisconf@yahoo.com