ANUNT

ANUNT PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE Agentia pentru Protectia Mediului

 

 

 

SC NOVANIS CONF SRL titular al proiectului “CONSTRUCTIE HOTEL P+4E CU SALA FITNESS LA PARTER, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER” amplasat in Navodari, zona Mamaia Nord, Str. D9 colt cu str. D7, parcela 158/1, lot 1/2/2, CF 115546, jud. Constanta, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.

In cadrul procedurilor deciziei de evaluare a impactului asupra mediului

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Str.Unirii nr. 23, Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.mediu-constanta.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.